Този калкулатор цели да онагледи разликите в данъчното облагане на доходите на физическите лица, каквото е сега, при действащото законодателство с данък от 10%, и онова, което би се получило, ако законопроектът за въвеждането на прогресивното подоходно облагане на БСП Лява България бъде приет.

Може да изчислите данъка си и на годишна база, като ползвате функцията „Годишен калкулатор”.

За да има по-справедливо данъчно облагане, този закон трябва да се приеме. Нужна ни е и Вашата подкрепа! Настоявайте пред народните представители от Вашия избирателен район, че е ВРЕМЕ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТ!

Месечно

Цялостна месечна данъчна основа
Брой деца
С цел удобство изчисленията се извършват с точност .00 на зададената стойност.

Вашето мнение е важно за нас!

Резултат

  • Месечна данъчна основа: 420.00 лв.
  • Брой деца: 0
  • Дължим данък с новия закон: 0 лв.
  • Дължим данък със стария закон: 0 лв.